אילו מסמכים יש להכין לראיון בשגרירות?

אילו מסמכים יש להכין לראיון בשגרירות

מיליתם את הטופס DS 160  ? מעולה! עכשיו צריך להכין מסמכים רבים ויש להגיש אותם בצורה מדוייקת, לפי הדרישות הנוקשות של שגרירות ארה"ב. אם תעשו הכל נכון, עברתם את תהליך הוצאת ויזה לארה"ב בהצלחה רבה. על-פי  החוק האמריקאי מחוייבותכם להוכיח כי אין בכוונתכם להשתקע בארה"ב ולכן עליכם למלא את הטופס כראוי ולשלוח את המסמכים הנכונים לכל סעיף. שימו לב שכל אזרח אשר מבקש להתחיל בתהליך הוצאת ויזה לארצות הברית, נשאל שאלות שונות ומתבקש להציג מסמכים שונים. כמו-כן, מאד יכול להיות כי תידרשו להציג מסמכים נוספים בהתאם להחלטת שגרירות ארה"ב.

סוגי מסמכים להכנה לראיון לצורך הוצאת ויזה לארצות הברית

  • טופס בקשה לויזה DS 160
  • דרכון בעל תוקף של 6 חודשים לפחות לאחר מועד הכניסה לארצות הברית
  • תמונה לוויזה לארה"ב – תמונת דרכון בגודל 5*5 אשר צולמה בחצי שנה האחרונה
  • קבלה על תשלום אגרת הגשת הבקשה עבור הוצאת ויזה לארה"ב מרשות הדואר – 160$ [עבור ויזת תייר].
  • תדפיס מהבנק המעיד על המצב הכלכלי
  • חוזה שכירות או לחילופין אישור בעלות על דירה על שמכם בלבד
  • אישור בעלות רכב – רישיון רכב על שמכם בלבד

 

מסמכים לשכיר

בנוסף למסמכים אשר צויינו לעיל, במידה ואתם שכירים, עליכם להביא מכתב מקורי מהמעסיק שלכם הכתוב על דף לוגו של הבחרה ובו הפרטים הבאים: שמכם, מספר תעודת הזהות שלכם, כמה זמן אתם עובדים בחברה – תאריכים מדויקים, מהו תפקידכם בחברה, מהו הזמן המתוכנן לחופשתכם, אישור המעסיק לצאת לחופשה, מתי אתם עתידים לחזור מהחופשה, האם המעסיק עדיין ימשיך להעסיק אתכם לאחר החופשה, פרטי קשר של החברה ושל המעסיק – כל הטלפונים והאימיילים האפשריים וגם – כתובת מדויקת של החברה. המכתב צריך להיות חתום בחתימה מקורית על ידי המעסיק. בנוסף, יש להביא תלושי משכורת של 3 חודשים אחרונים.

מסמכים לעצמאי

בנוסף למסמכים אשר צויינו מעלה, עליכם להביא רשיון עסק, תעודת התאגדות עסקית [מרשם החברות], רשימת עובדים מקבלי שכר בעסק, אישור מרו"ח שלכם על דף לוגו שלו עם חתימה מקורית ובו פרטי העסק, כמה זמן קיים העסק, מהו תפקידכם ומהו תחום העסק. כמו-כן, על רו"ח לצרף אישור מקורי על רווחים נטו של העסק.

אנו מודעים לכך שדרושה שימת לב לפרטים קטנים, אולם ההמלצה היא לענות לכל הדרישות – שלב אחר שלב. הקפידו לדייק בפרטים. גם אם המעסיק שלכם או רו"ח שלכם שואל אתכם "בשביל מה כל הפרטים האלה?" תענו להם במלוא הרגישות שעליכם לפרט מאחר והפירוט מעלה את הסיכוי שלכם לקבל ויזה לארה"ב.