הארכת ויזה לארה"ב

הארכת ויזה לארה"ב – המדריך המלא

על מנת להגיע לארה"ב ולעשות שם חיים משוגעים – חייבים להוציא ויזה. אך למעשה ניתן לקבל יתרון משמעותי לעניין אם כבר הוצאת ויזה לארה"ב בעבר. הליך הארכת הויזה הוא הרבה יותר פשוט מהוצאתה בפעם הראשונה, בעיקר החל משנת 2015, כאשר השגרירות אישרה שניתן לבצע את ההארכה מבלי להגיע לשגרירות באופן אישי. החלטה זו מתבטאת בכך שלא צריך להגיע לריאיון לשגרירות, אלא רק לשלוח את הטופס באמצעות דואר רשום. כך, לפני …

הגשת טפסים לויזה לארה"ב

הגשת טפסים לויזה לארה"ב

הדרך לארצות הברית רצופה בטפסים רבים. כל אדם שאינו אזרח ארצות הברית זקוק לאישור כניסה למדינה, הלוא היא הויזה. חשוב לציין כי הויזה מאשרת לכם להיכנס לגבול המדינה, אך את השאלה אם תצליחו או לא תצליחו להיכנס תלויה בידי המפקחים של מחלקת ההגירה, ועל פי רוב לא ניתן לערער על החלטתם. להכין את הטפסים מבעוד מועד השלב הראשון בהוצאת הויזה היא מילוי טפסים לויזה לארצות הברית. על פי רוב, אתם …